Als erkende Dieren artikel leverancier levert bulldoghome.nl volgens de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branche Vereniging. Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank Utrecht. Aanvullend hierop gelden de algemene voorwaarden in de wet 'Bescheming consument bij koop op afstand' die hier onder staan beschreven.r

Annuleringen
Vanaf het moment van bestelling tot aan het moment van verzenden geldt dat de door u geplaatste bestelling kosteloos kan worden geannuleerd zonder een opgaaf van redenen. Uitgezonderd is dat speciaal voor u bestelde producten of speciaal voor u op maat gemaakte en bestelde producten.

Annuleert u de bestelling na verzending is bulldoghome.nl helaas genoodzaakt de verzendkosten (en eventueel extra gemaakte kosten) in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan bulldoghome.nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of per post. U dient uw bij uw annulering in iniedergeval uw volledige naam, telefoon en ordernummer te vermelden.

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruit betalen) hebben wij tevens uw bankrekening nummer nodig. Onze buitenlandse klanten moeten ook zorg dragen dat het IBAN en SWIFT nummer van de bankrekening is bijgevoegd.

LET OP: Het rekening nummer dat u opgeeft voor een restitutie dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de betaling is gedaan aan The Bulldog Home . Dit i.v.m. eventuele betalings fraude met terugbetalingen. Reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 30 dagen aan u over gemaakt.

Afkoelingsperiode

U heeft recht op een afkoelings periode van 14 dagen om zonder opgaaf van reden het product te retourneren. Deze periode moet u niet verwarren met een op proef periode voor deze afkoel periode gelden de volgende regels.

Retourzending: De klant van bulldoghome.nl heeft het recht om binnen 14 dagen ingaande na op de dag van ontvangst, terug te sturen naar The Bulldog Home. De klant ontvangt afhankelijk van de staat van het ontvangen gekochte retour product, het volledig en of een gedeelte van het aankoop bedrag terug. De klant dient vooraf een verzoek per e-mail of per post te doen voor terugname van het gekochte product. Hierin dient tenminste te staan de staat van het te retourneren product, zoals bepaald in lid 3 van dit artikel.

Kosten retourzending: Mocht de klant besluiten het product terug te sturen naar bulldoghome.nl, dan zijn de kosten voor het retourzenden van het product voor rekening van de klant.

De staat van het product bij retour kent 3 opties:

1:Het product is onbeschadigd en in de originele verpakking en is ongeopend en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub a t/m d. De klant ontvangt het volledige aankoopbedrag terug,

2:Het product is beschadigd, de origine verpakking is geopend cq beschadigd maar het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 sub b t/m d De klant ontvangt 80% procent van het aankoop bedrag retour.

3:Het product is beschadigd of gebruikt. de originele verpakking ontbreekt of meegeleverde toebehoren ontbreken. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 4 b t/m d. de klant ontvangt 50% procent van het aankoopbedrag retour.

4:Voorwaarden retourzending zijn als volgt:

a. het product is compleet en onbeschadigd in originele verpakking

b. het product is ongebruikt

c. het product is schoon zoals de klant deze heeft ontvangen

d, het product moet voorzien zijn van de originele handleiding en eventuele mee geleverde accessoires.

Bepaling restitutie bedrag:

a. Na ontvangst van het product aan bulldoghome.nl, Zal de bulldoghome.nl het product laten onderzoeken door een onafhankelijke deskundige. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van de uitslag en het percentage van het terug te betalen bedrag.

b. Indien de klant akkoord gaat met het in lid 5 sub a gestelde percentage zal bulldoghome.nl het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijkl aan u retourneren. Dit gebeurd uiterlijk binnen 30 werkdagen na akkoord

c. Indien de klant niet akkoord gaat met met in lid 5 sub a gestelde percentage blijft het product eigendom de klant en dient de klant binnen 8 werkdagen zelf zorg te dragen dat het product wordt opgehaald bij het bezoek adres van bulldoghome.nl.